Lanta- ja maanparannusaineanalytiikka

Lannoitevalmiste-nimen alle kuuluvat lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Näille tuotteille tarjoamme mikrobiologisia analyysejä, raskasmetallianalyysejä, sekä ravinne- ja hivenaineanalyysejä. Kompostin kypsyyttä määritämme hiilidioksidin tuotolla.

ammoniumtyppi

neutralointikyky

hehkutushäviö

nitraattityppi

hiilidioksidintuotto

pH

johtokyky

raskasmetallit: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb

karkeusaste

ravinteet ja hivenaineet: B, K, Ca, Mg, Cu, Mn, Zn, S, Na, Mo, Se

kokonaisfosfori

tilavuuspaino

kokonaistyppi

tuhka

kuiva-aine

E. coli

liukoinen fosfori

Salmonella

liukoinen typpi

Sulfiittia pelkistävät klostridit

Analyysipaketit

Lantatutkimukset

Lanta-analyysi I tilavuuspaino, kuiva-aine, liukoinen typpi, kokonaistyppi, fosfori ja kalium
Lanta-analyysi II tilavuuspaino, kuiva-aine, liukoinen typpi, kokonaistyppi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium, kupari, mangaani ja sinkki
Lanta-analyysi III tilavuuspaino, kuiva-aine, liukoinen typpi, fosfori ja kalium
Lanta-analyysi IV tilavuuspaino, kuiva-aine, liukoinen typpi, kokonaistyyppi
Lisätietoja lanta-analyyseistä: Ohje | Tilauslomake
 

Kompostitutkimukset

Kompostianalyysipaketti 1 tilavuuspaino, kuiva-aine, tuhka (orgaaninen aines), pH, johtokyky, vesiliukoinen typpi, kokonaistyppi, vesiliukoinen fosfori, kokonaisfosfori, kalium
Kompostianalyysipaketti 2 tilauuspaino, kuiva-aine, tuhka (orgaaninen aines), CO2-tuotto, NO3-N/NH4-N-suhde, pH, johtokyky, vesiliukoinen typpi, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, vesiliukoinen fosfori, kokonaisfosfori, kalium
Kompostianalyysipaketti 3 VILJELIJÄLLE: tilavuuspaino, kuiva-aine, tuhka (orgaaninen aines), liukoinen typpi, kokonaistyppi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium, pH, johtokyky
Kompostianalyysipaketti 4 Kasvualustapaketti (multa): tilavuuspaino, kuiva-aine, tuhka (orgaaninen aines), pH, johtokyky, vesiliukoinen typpi, liukoinen fosfori, liukoinen kalium
Kompostianalyysipakett 5 Raskasmetallipaketti (multa): arseeni, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki
Kompostianalyysipaketti 6 Hivenaine- ja ravinnepaketti: fosfori, kalsium, kalium, magnesium, rauta, kupari, mangaani, rikki, boori, sinkki