MIKROBIOLOGINEN ANALYTIIKKA

Mikrobiologiassa tutkimusalueitamme ovat mm. elintarvikkeiden, ravintolisien, lääkkeiden, rehujen, maanparannusaineiden ja vesien hygieenisen laadun selvittäminen, säilyvyyden tutkiminen ja omavalvonta-analyysit. Tutkimme myös kosmeettisten aineiden mikrobiologista laatua ja säilyvyyttä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), lannoitevalmistelain (539/2006), rehulain (86/2008) ja sivutuotelain (517/2015) nojalla hyväksymä laboratorio.
FIMEA:n hyväksymä laboratorio sopimusanalytiikkaan lääketehtaille.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä toimilupa humaanisalmonella-analyysien suorittamiseen.
 

Matriiseja ja menetelmiä

Maanparannusaineet

Salmonella, E. coli, sulfiittia pelkistävät klostridit

Vedet

E. coli, koliformiset bakteerit, lämpökestoiset koliformit, suolistoperäiset enterokokit, pesäkeluku 21 °C ja 37 °C, sinilevätutkimukset

Rehut

Salmonella, Hiivat ja homeet, aerobiset mikro-organismit, kolimuotoiset bakteerit, koagulaasipositiiviset stafylokokit, Staphylococcus aureus

Elintarvikkeet

Aerobiset mikro-organismit, Bacillus cereus, Enterobakteerit, Hiivat ja homeet, koagulaasipositiiviset stafylokokit, Staphylococcus aureus, kolimuotoiset bakteerit, E. coli, Salmonella, sulfiittia pelkistävät klostridit, Clostridium perfringens

Lääke- ja rohdosaineet

European pharmacopoeia:n mukaiset menetelmät sekä ISO-ja NMKL-menetelmät

Eläimet

Salmonella, loistutkimukset, ruhojen pintapuhtaustutkimukset

Kosmeettiset valmisteet

aerobiset mikro-organismit, Hiivat ja homeet, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Säilyvyyden tehon testaus “Challenge test”

Kysy lisää laboratoriosta!