Akkreditoitu testauslaboratorio

Hintatiedot saat soittamalla laboratorioon. Kysy myös mahdollisia tarjouksia!

 

Lomakkeet

Yleinen tilauslomake Lanta-analyysitilaus
Elintarvikenäytteen tilauslomake Tilauslomake saastuneille maille ja vesille, TÄYTETTÄVÄ
Vesinäytteen tilauslomake Tilauslomake saastuneille maille ja vesille, TULOSTETTAVA
Kaatopaikkakelpoisuus- ja hyötykäyttökelpoisuus Humaanisalmonella

Ohjeet

Talousveden näytteenotto-ohje
Ulostenäytteen otto-ohjeet
Lanta-, komposti-, rehu ja viljavuustutkimukset

 

Näytteiden toimittaminen

 
Aika

Näytteiden vastaanotto

Näytteiden vastaanotto 7-21 (iltaisin tuotaville näytteille soitto etukäteen). Tarvittaessa työskentelemme myös viikonloppuisin
Paketti

Näytteiden lähettäminen postitse

Näytteet lähetetään postitse (Posti, Matkahuolto) osoitteeseen:
NOVALAB OY LEPOLANTIE 9 03600 KARKKILA puh. 09-2252 860
Kuljetus

Kuljetuspalvelut

Forssan talousalue Mikline Oy 0400-167101
Someron alue Kuljetus Mikko Laine 0400-231691
 

Talousvesi

Näytteenotto-ohje talousvedelle

  1. Näytepulloina käytetään steriilejä pulloja. Valmiiksi steriloituja näytepulloja saa laboratoriostamme. Lasipullon voi steriloida myös itse keittämällä sitä vedessä 30 min tai uunissa kuumentamalla.
 
  1. Bakteeritutkimusta ja suppeaa kemiallista analyysiä (talousvesipaketit I ja II) varten näytetilavuus on 0,5 l. Laajempia kemiallisia tutkimuksia varten näytetilavuus on 1 l.
 
  1. Otettaessa näyte vesijohdosta poistetaan vesihanan päässä oleva roskasihti näytteenoton ajaksi. Veden annetaan virrata n. 5 minuutin ajan tasaisella nopeudella tai niin kauan kun vesi on tasalämpöistä. Näytteenottohetkellä ei saa kiertää hanaa.
 
  1. Jos vesinäyte otetaan suoraan avokaivosta, käytetään puhdasta ämpäriä, josta vesi kaadetaan suoraan pulloon. Mahdollisesti veden pinnalla olevien roskien joutuminen näytteeseen pyritään estämään.
 
  1. Näytettä otettaessa on huolehdittava siitä, että ne osat pullosta ja korkista, jotka tulevat kosketuksiin vesinäytteen kanssa, eivät likaannu näytteen-ottajan käsistä tai muusta kosketuksesta.
 
  1. Näytepulloihin merkitään näytteenottokohteen nimi ja näytteenottoaika. Näytteen mukana laboratorioon voi toimittaa täytetyn näytteenotto-kaavakkeen, jonka saa näytteenottopullon mukana tai kaavake voidaan täyttää laboratoriossa näytettä tuotaessa.
 
  1. Näytteenotto ajoitetaan siten, että näyte voidaan toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä. Näyte pidetään valolta suojattuna ja mahdollisimman kylmänä (näyte ei kuitenkaan saa jäätyä).
 
  1. Näytteen voi tuoda laboratorioon arkipäivisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana. Otamme näytteitä vastaan myös illalla, silloin on hyvä soittaa etukäteen.
 

Ulostenäyte

Ulostenäytteen otto-ohjeet

!
Ota näyte ja postita se niin, että se on perillä viimeistään Ma-To. (Oletetaan, että kirje on ennen klo 17 lähetettynä perillä seuraavana päivänä) Perjantaisin näytettä ei kannata ottaa eikä postittaa, koska se olisi liian kauan matkalla. Ohjeet ulostenäytteen ottamiseen ja lähettämiseen Pakkauksessa olevat tarvikkeet:
 • Lusikallinen ulostepurkki …
 • Minigrip-pussi
 • Lähetelomake
 • Kelta-mustaraidallinen pahvikotelo, jossa palautusosoitetarra
 
 1. Täytä lähetelomake (1 näyte/lähete/pahvikotelo)
 2. Ulosta paperipyyhkeeseen
 3. Siirrä ulostetta purkin lusikalla purkkiin (n. puolen purkin verran). Kierrä korkki tiukasti kiinni.
 4. Laita muovinen ulostepurkki pieneen Minigrip-pussiin, sulje pussin suu ja laita pussi pahvikoteloon.
 5. Postita paketti nopeasti laboratorioon.
Paketissa on valmiina osoitetarra ja postin sopimusnumero, joten et joudu itse maksamaan postimaksua. Postimaksu veloitetaan analyysimaksun yhteydessä analyysin tilaajalta. Negatiiviset tulokset (=ei salmonellaa) postitetaan niiden valmistuttua ja positiivisista tuloksista (=salmonellaa) ilmoitetaan ensin puhelimitse tutkimuksen tilaajalle, potilaalle sekä tartuntatautihoitajalle terveyskeskukseen, jonka jälkeen paperiversio lähetetään postitse.

Analyysi valmistuu n. viikon kuluessa.

Lanta-, komposti-, rehu ja viljavuustutkimukset

Lantanäytteen ottaminen

Näyte otetaan lannan levityksen yhteydessä Paras lantanäytteen ottoaika on sen levityksen yhteydessä. Silloin osanäytteitä saadaan joka puolelta liete- ja kuivalantavarastoa ja näin analysoidaan sitä tavaraa, jota varastoinnin jälkeen peltoon levitetään. Levitettävässä lannassa kaikki pesu-, sulamis- ym. jätevedet ovat mukana ja mahdolliset varastointiajan ravinnemuutokset tulevat tuloksissa huomioon otetuiksi. Viljelijän oma etu on huolehtia lannan mahdollisemman pikaisesta multauksesta levitykseen jälkeen, olipa levitysajankohta sitten kevät, kesä tai syksy. Koska lantanäyte otetaan vasta levitettäessä, siitä saatavia tuloksia ei ole tarkoitettukaan saman kevään lannoitussuunnitelman perustaksi. Lisälannoitus tehdään joko vanhan lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella. Uuden analyysin osoittamat poikkeamat todetaan viljelymuistiinpanojen yhteydessä ja otetaan huomioon seuraavien tasausvuosien kuluessa. Osanäytteitä jokaisesta kuormasta Lietelannasta näytettä otettaessa näytteenottovälineiksi varataan suurehko muovisaavi, kapea ja syvä ämpärimäinen astia (esim. kapeasuinen melassiämpäri) ja maatalouskaupasta tai neuvojalta saatava varsinainen lantanäytepurkki. Lantasäiliö sekoitetaan normaaliin tapaan ennen tyhjennyksen aloittamista. Erillisellä pumpulla levitysvaunua täytettäessä osanäytteitä kerätään jokaisesta kuormasta siten, että näytteenottoämpäriä käytetään pumpun purkausputken alla 1-2 sekunnin ajan kahdesti kuorman täytön aikana. Ensimmäinen osanäyte otetaan kuorman 1/3 ja toinen 2/3 täyttövaiheessa ja osanäytteet kaadetaan täyttöpaikan vieressä odottavaan saaviin. Näytteenottoa jatketaan jokaisen kuorman kohdalla samoin toimien kunnes säiliö on tyhjä. Tyhjennyksen aikana säiliöön mahdollisesti lisättävä vesi ei vääristä tulosta, koska sitä tulee aivan oikeassa painotussuhteessa näytteeseen mukaan. Lopuksi saavissa olevat osanäytteet sekoitetaan lapiolla ja katkaistua öljy- tms. kanisteria suppilona käyttäen täytetään tarkoitukseen varattu litran näytepurkki. Imupainevaunua käytettäessä näytteitä ei voida ottaa em. tavalla pumpun purkaussuihkusta, vaan ne on otettava varastosäiliöstä. Tässäkin on toimittava siten, että osanäytteitä otetaan säiliön koko tyhjennyksen ajan. Näytteenottovälineeksi sopii varteen kiinnitetty 1-2 litran astia, joka kuormien täytön aikana kahdesti upotetaan lietteeseen samalla syvyydellä, joita imupumppaustakin tehdään. Näin saatavat osanäytteet kerätään saaviin ja työn päätyttyä, edellä selostettuun tapaan, liete sekoitetaan ja näyte otetaan purkkiin. Kuivikelanta- ja kompostivarastot sekä patterit Kuivikelannan näytteenottotarvikkeet ovat talikko, saavi ja näytepullo. Näytettä otetaan aivan saman periaatteen mukaan kuin lietelannastakin, ts. osanäytteitä kerätään kaikista kuormista varaston tai patterin koko tyhjennyksen ajan. Käytännössä tehtävä hoituu siten, että levitysvaunun kuormauksen päätteeksi, kuormaimen käyttäjän siirtyessä levitysvaunun kuljettajaksi, hän matkalla ottaa talikollisen näytettä, jokaisesta kuormasta ja aina samalla kohtaa. Osanäytteet kerätään saaviin ja lopullinen näyte taas sekoituksen jälkeen purkkiin tai muovipussiin. Virtsanäytteenotto Virtsanäytettä varten säiliö sekoitetaan ja näytettä otetaan noin litra. Koska edustavan lantanäytteen ottaminen kestää säiliön tai varaston tyhjennyksen ajan, sen ottamista ei ole syytä siirtää maitotila- tai maatalousneuvojan tehtäväksi. Näytepullon saa kaupasta, neuvojalta tai laboratoriosta. Tilauslomakkeen ja ohjeet saa laboratorion kotisivuilta. Käymisestä johtuvien hajuhaittojen välttämiseksi lanta- ja virtsanäytteet tulee lähettää välittömästi ja suoraan Novalab Oy:n laboratorioon.