Akrediterad provningslaboratorium

Verksamhetsområde

Novalab Ab är ett privat kemiskt och mikrobiologiskt provningslaboratorium grundat 1988, som erbjuder forsknings-, produktutvecklings- och analytiska tjänster till forskningsanstalter, industri samt jord- och skogsbruk.

Kundkrets

Bland våra kunder finns private personer, kommuner, statens olika forskningsanstalter, livsmedels-, och foderindustri, metall- och skogsindustri och kemisk industri samt kosttillskott och läkemedelsindustri. Vi betjänar också företag, forskningsanstalter och högskolor som gör livsmedels- och miljöforskning och utsläppsmätning.

Kvalitet

Vi har kvalitetkontroll baserad på SFS-EN ISO/IEC 17025 standard. Vi fick akkrediteringen 1996 av FINAS acrediteringsverksamheten.

Novalab Ab är godkänt i laboratorieregistret som Livsmedelssäkerhetsverket och Läkemedelsverket håller.

Ta kontakt. Vi ger gärna tillägsinformation.


Kontakt

Matti Mäkelä Laboratoriodirektör, Miljö och Metal Analytik
Vera Martomaa Kundchef, Mikrobiolog
Terhi Tuomala-Saramäki Avdelningchef, Mikrobiologisk Analytik
Eeva Luoma Kvalitetchef, Livsmedel och Vatten Analytik
Jarkko Kupari Kemist, Miljö Analytik
Anne Rajahalme Sekreterare, Fakturering
Esko Niemi Livsmedel Importörer
Timo Hirvi Innovativchef

förnamn.efternamn@novalab.fi