Saastuneet vedet

Tarjoamme analyysipalveluja joustavalla ja nopealla aikataululla. Tulokset hiilivety- ja metallianalyyseistä on mahdollista saada pikana. Pika-aikataululuokkia on monia. Kysy lisää laboratoriosta!

Tilauslomake maa- ja vesinäytteille, WORDILLÄ TÄYTETTÄVÄ VERSIO
Tilauslomake maa- ja vesinäytteille, TULOSTETTAVA VERSIO
 

Hiilivedyt C5-C10

(HSGC-MS)

Hiilivedyt C4-C40

(GC-FID)

BTEX-yhdisteet

(HSGC-MS)

oksygenaatit

DIPE, ETBE, MTBE, TAME, TBA, 1,2-dikloorietaani, 1,2-dibromietaani (HSGC-MS)

PAH-yhdisteet

(GC-MS)

PCB-yhdisteet

(GC-MS)

kloorifenolit

(HPLC)

VOC

(HSGC-MS)

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

(ICP-OES, ICP-MS)

Syanidi

(UV/VIS spektrofotometri)

Ympäristövedet, luonnonvedet, talousvedet

Meillä voit tutkituttaa kaivo- ja uimavetesi turvallisuuden. Yhteisöille, viranomaisille ja yrityksille tarjoamme laajaa analyysivalikoimaa vesien tarkkailuun. Uima-allasvesistä tutkimme trihalometaaneja.

Talousvesitutkimukset Tilauslomake ja ohjeistus talousvesinäytteen ottamiseen (pdf)

alkalineetti

typpi (ammonium-, nitraatti-, nitriitti- ja kokonaistyppi

alkuaineet

hiilidioksidi

hiilivedyt C5-C40

kloridi

nitraatti, nitriitti

pH

sulfaatti

sähkönjohtavuus

E. coli

Kolimuotoiset bakteerit

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit

sinilevät

suolistoperäiset enterokokit

TOC

PKT1 Suppea juomakelpoisuustutkimus, mikrobiologinen laatu: (koliformiset bakteerit, E. coli, ulkonäkö, haju)
PKT2 Laaja juomakelpoisuustutkimus: koliformiset bakteerit, E. coli, nitraatti, rauta, fluoridi, pH, ulkonäkö, haju
PKT3 Rengaskaivopaketti: koliformiset bakteerit, E. coli, nitraatti, rauta, pH, ulkonäkö, haju
PKT4 Porakaivopaketti: koliformiset bakteerit, E. coli, fluoridi, rauta, kokonaiskovuus, pH, ulkonäkö, haju
PKT5 Alkutuotantotilan talousvesi- tai kasteluvesitutkimus (lakisääteinen): E. coli, suolistoperäiset enterokokit, ulkonäkö, haju
PKT6 Laaja käyttökelpoisuustutkimus: koliformiset bakteerit, E. coli, fluoridi, nitraatti, nitriitti, ammoniun, kloridi, KMnO4-luku, rauta, mangaani, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, pH, ulkonäkö, haju
PKT7 Talousveden likaantuneisuustutkimus: koliformiset bakteerit, E. coli, nitraatti, nitriitti, ammonium, KMnO4-luku, sähkönjohtavuus, pH, ulkonäkö, haju
PKT8 Talousveden syövyttävyystutkimus: kokonaiskovuus, asiditeetti (CO2), alkaliniteetti, kloridi, sulfaatti, pH