Ympäristöanalytiikka

Tilauslomake maa- ja vesinäytteille, WORDILLÄ TÄYTETTÄVÄ VERSIO
Tilauslomake maa- ja vesinäytteille, TULOSTETTAVA VERSIO
Tilauslomake kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteille

Saastuneet maat ja vedet

Tarjoamme analyysipalveluja joustavalla ja nopealla aikataululla. Tulokset hiilivety- ja metallianalyyseistä on mahdollista saada pikana. Pika-aikataululuokkia on monia. Kysy lisää laboratoriosta!

Hiilivedyt C5-C10

(HSGC-MS)

Hiilivedyt C4-C40

(GC-FID)

BTEX-yhdisteet

(HSGC-MS)

oksygenaatit

DIPE, ETBE, MTBE, TAME, TBA, 1,2-dikloorietaani, 1,2-dibromietaani (HSGC-MS)

PAH-yhdisteet

(GC-MS)

PCB-yhdisteet

(GC-MS)

kloorifenolit

(HPLC)

CIVOC

(HSGC-MS)

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn

(ICP-OES, ICP-MS)

Syanidi

(UV/VIS spektrofotometri)

Metallianalytiikka (ICP-AES ja ICP-MS)

 
 • As
 • Al
 • Sb
 • Ba
 • Be
 • Ag
 • Cd
 • Co
 • Cr
 • Cu
 • Pb
 • Ni
 • Zn
 • V
     

Kaatopaikkakelpoisuustestaus

Hyötykäyttökelpoisuustestaus Tilauslomake kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteille Teemme hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestauksia standardien EN 12457/2-3/2002 mukaisesti. Näytteelle tehdään liukoisuustestaus, jonka jälkeen eri aineiden pitoisuudet tutkitaan. Näytteelle annetaan lausunto valtioneuvoston asetusten ohjearvoihin perustuen, kun tiedetään, millaiselle kaatopaikalle materiaalia on tarkoitus sijoittaa.